18.12.2012

NAJLEPŠÍ DISTRIBÚTOR SPOTREBNÉHO MATERIÁLU HP V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE 2012

Spoločnosť Hewlett-Packard na celoeurópskom stretnutí 300 distribútorov na Malte ocenila spoločnosť LAMA Plus titulom


NAJLEPŠÍ DISTRIBÚTOR SPOTREBNÉHO MATERIÁLU HP V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE v roku 2012.


NAJLEPŠÍ DISTRIBÚTOR SPOTREBNÉHO MATERIÁLU HP V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE 2012

Ďakujeme všetkým našim partnerom za skvelú spoluprácu, ktorá vytvorila kvalitný základ pre získanie tohto najvýznamnejšieho ocenenia v našom obore.

Už 22 rokov sa špecializujeme na spotrebný materiál. V tomto prestížnom ocenení sa zúročilo nami vynaložené úsilie, získané skúsenosti a know-how. Veríme, že získaný titul je pre nás najlepšou referenciou a pre resellerov pádny argument, prečo zvážiť spoluprácu s nami - jednotkou v spotrebnom materiáli.

Ako špecialista ponúkame resellerom v sortimente spotrebného materiálu najširšie portfólio produktov v porovnaní s broadline distribútormi, tz. viac ako 9 800 položiek od takmer 70 výrobcov, a to výhradne z oblasti spotrebného materiálu.

Resellerom pomáhame s riešením nie len bežných, ale aj netypických požiadaviek ich zákazníkov. Neustále vyvíjame nové webové aplikácie, ktoré im umožnia napr. rýchlo vyhľadať vhodný spotrebný materiál pre daný typ tlačiarne či iného zariadenia. Našim partnerom ponúkame školenie v oblastiach rozpoznania originálneho spotrebného materiálu určeného pre náš trh, identifikácie falzifikátov, optimalizácie tlačových nákladov podľa individuálnych potrieb zákazníka. Vysvetľujeme výhody a rozdiely pri používaní originálov a kompatibilít. Medzi ďalšie výhody spolupráce so špecialistom patria tiež doprava zdarma už od 39 €. Objednávky zaslané do 17:45 sú vybavené ešte v ten deň a doručené na adresu resellera alebo priamo koncovému zákazníkovi na druhý deň. Viac informácií o poskytovaných službách nájdete na www.lama.sk v menu LAMA Plus - Služobníček

Ste s našimi službami tiež spokojní? Dajte nám svoj hlas v anketách o najlepšieho distribútora roku 2012 vyhlasovaných časopismi Channelworld a Reseller Magazine.