1. PAMÄŤOVÉ MÉDIA


1. 1. ČO JE PAMÄŤOVÁ KARTA?
Pamäťová karta je elektronické zariadenie, slúžiace na ukladanie dát. Používa sa v digitálnych fotoaparátoch, PDA, laptopoch, mobilných telefónoch, prehrávačoch a iných elektronických zariadeniach. Obvykle je založená na pamäti typu flash EEPROM. Je to malé, kompaktné zariadenie s relatívne vysokou kapacitou, sú odolné voči magnetickým a elektrickým poliam. Pamäťové karty boli navrhnuté ako náhrada pevného disku pre zariadenia, v ktorých sa disky nemohli použiť (napr. kvôli rozmerom).

1. 2. AKÉ EXISTUJÚ DRUHY PAMÄŤOVÝCH KARIET?
Dnes sú základom trhu štyri karty: SD (Secure Digital), MMC (Multimedia Card), CF (Compact flash) a vďaka rozšíreniu výrobkov sony tiež Sony MS (Memory Stick). Niektoré karty sa stretli s väčším záujmom verejnosti, a tak je dnes neoficiálnym štandardom karta SD (Security Digital) so svojími modifikáciami, s ktorými sa môžeme stretnúť takmer vo všetkých elektronických zariadeniach využívajúcich tieto technológie.

1. 3. ČO ZNAMENÁ OZNAČENIE SDHC?
SDHC (Secure Digital High Capacity) je nástupníckou technológiou výroby kariet SD. Medzi kľúčové pozitíva sa radia predovšetkým možnosť výroby pamäťových kariet kapacít nad 2GB (s teoretickým maximom až 2048GB), limit predchádzajúcej technológie SD je 2GB. Naopak negatívom SDHC je absencia spätnej kompatibility so staršími čítačkami SD kariet. Nové SD čítačky a zariadenia (fotoaparáty, hudobné prehrávače, atd.) s podporou SDHC sú už spätne kompatibilné v tom zmysle, že dokážu čítať / zapisovať i na všetky staršie SD karty. SDHC karty dosahujú v súčasnej dobe kapacity 32 GB.

1. 4. ČO U PAMÄŤOVÝCH KARIET SDHC ZNAMENÁ PARAMETER “CLASS”?
U SDHC kariet sa takisto zavádza označenie minimálnej rýchlosti zápisu, označenie by sa malo uvádzať pod logom SDHC. Class 2 garantuje rýchlosť 2 MB/s, Class 4 garantuje rýchlosť 4 MB/s, Class 6 garantuje minimálne 6 MB/s a Class 10 garantuje minimálne 10 MB/s.

1. 5. KOĽKOKRÁT MÔŽEM VYMAZAŤ DÁTA Z PAMÄŤOVEJ KARTY TYPU FLASH A ZNOVA NA ŇU DÁTA ZAPÍSAŤ?
U médií typu Flash je možné bez problémov vykonať minimálne 1 milión cyklov vymazania a opakovaného zápisu.

1. 6. AKO MÁM ZAOBCHÁDZAŤ S PAMÄŤOVOU KARTOU FLASH?
Pamäťové karty typu Flash sú silné, pevné a odolné, nie sú však celkom nezničiteľné. Zaobchádzajte s nimi opatrne, aby nedošlo k poškodeniu kariet a strate dát, ktoré sú na kartách uložené. Ak budete s kartami zaobchádzať obozretne, vydržia viac ako 1 milión cyklov zápisu, čítania a mazania dát a poskytnú bezpečné uloženie pre zapísané dáta na dobu 100 rokov.

<<  <  1  2  >  >>