Profil

OSVEDČENIA A CERTIFIKÁTY


Tu si môžete pozrieť všetky osvedčenia a certifikáty, ktoré naša firma získala.

Zobrazíte ich kliknutím na príslušný obrázok.Potvrdenie o zápise do Registra povinných osôb a oprávnených organizácií
(Obalové materiály: plasty, papier a lepenka)


Potvrdenie o zápise do Registra výrobcov batérií a akumulátorov sewa-2023

Potvrdenie SEWA 2023: Spoločnosť plniaca povinnosť spätného odberu elektrozariadení, oddeleného zberu elektroodpadu, ... www.sewa.sk
Potvrdenie: SOZA Potvrdenie o registrácii - Recyklačný fond Spoločnosť LAMA Plus s.r.o. uzatvorila s Českou poisťovňou poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu.